Inici » Noticies » Es presenta la campanya «La justícia, també en català»

Es presenta la campanya «La justícia, també en català»

 

S’ha presentat públicament la campanya «La justícia, també en català» a la seu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB), a Palma. La campanya té la finalitat de promoure l’ús de la llengua catalana dins l’Administració de justícia i de fomentar el coneixement i el respecte dels drets lingüístics dels ciutadans.

La iniciativa ha estat promoguda pel TSJIB, el Govern de les Illes Balears, la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia, el Col·legi d’Advocats, el Col·legi de Procuradors, el Col·legi de Graduats Socials, el Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles, el Col·legi Notarial i l’Obra Cultural Balear.

La campanya  suposa una obertura a tota la societat pel fet d’incorporar l’ús de la llengua catalana i aproxima l’Administració de justícia als ciutadans. En aquest sentit, cerca equiparar aquesta administració a la resta de d’administracions públiques radicades a les Illes Balears quant a l’ús de la llengua catalana. 

Durant els darrers mesos, un grup de treball ha elaborat un pla d’actuacions que marca els objectius, les línies de treball i les actuacions que es presenten com a punt de partida, tot i que resta obert a noves propostes que puguin sorgir. La campanya té tres col·lectius destinataris: l’Administració de justícia, els operadors jurídics i els ciutadans. Les accions posen el focus en la formació, l’oferiment de recursos, el foment de l’ús, la informació, i la sensibilització i la defensa dels drets dels ciutadans.

S’ha posat en marxa el web justiciaencatala.illesbalears.cat per facilitar l’accés dels treballadors d’aquest àmbit a les eines existents per donar resposta a les necessitats en matèria de llengua catalana que poden tenir en la seva activitat professional. Entre altres materials, ha reeditat el Vocabulari de dret, editat el 2009 per la Universitat de Barcelona i la Universitat de València, a fi d’acostar els professionals al llenguatge jurídic català.

Destacada: