Inici » Premis Mallorca de Creació Literària

Premis Mallorca de Creació Literària

Els Premis Mallorca de Creació Literària, creats pel Consell de Mallorca, es varen presentar l'octubre de 2004 al Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà. Varen néixer l’any 2005 amb la finalitat de prestigiar socialment l'ús del català i promocionar-lo, com també per impulsar la creació literària en aquesta llengua,  objectius que continuen vigents actualment.

En un primer moment, s'instituïren dos premis, amb una convocatòria anual, en les modalitats de narrativa i de poesia. El 2007, a l'acte de lliurament dels Premis Mallorca, s'inclogué el Premi Teatre Principal de texts dramàtics. A partir de l'edició de 2008, i durant uns anys, també s’atorgà el Premi de Narrativa Juvenil. No es convocaren els Premis Mallorca del 2012 al 2015, però es recuperen el 2016, amb una nova filosofia que se suma a la de prestigiar la creació literària en llengua catalana: convertir el Consell de Mallorca en un veritable promotor cultural. Des de llavors, cada any es convoca una nova edició dels premis, amb la incorporació del premi d’Assaig el 2017.  

Els Premis de 2020 inclouen, com a novetat, la categoria de literatura infantil, a més de les ja consolidades de narrativa, poesia, assaig  i textos teatrals.

Premis Mallorca de Creació Literària 2020

Dotació i modalitats

Els Premis Mallorca de Creació Literària, instituïts pel Consell de Mallorca, tenen una dotació de 79.000 €  i les modalitats següents:

Premi Mallorca de narrativa: 25.000 €

Premi Mallorca de poesia: 15.000 €

Premi Mallorca d’assaig: 19.000 €

Premi Mallorca de textos teatrals: 10.000 €.

Premi Mallorca de literatura infantil: 10.000 €

Edició de les obres 

El Consell editarà les obres guanyadores i en farà promoció, a través de l’editorial a qui s’hagi adjudicat aquest encàrrec per concurs públic.

Presentació de les obres als Premis 

Les obres s’han de presentar digitalment per correu electrònic en format PDF.

S’han d’enviar a l’adreça nlinguistica@conselldemallorca.net amb l’assumpte: “Premis Mallorca de + modalitat”.

Termini de presentació

El termini per presentar les obres acaba dia 15 de setembre de 2020

Jurats

El jurat de cadascun dels premis estarà format per cinc membres de reconegut prestigi dins l’àmbit de la cultura de parla catalana.  

La composició dels jurats es farà pública abans d’acabar el termini de presentació de les obres, mitjançant la publicació corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

Veredictes

Els veredictes, que són inapel·lables, seran secrets fins a la data de lliurament del premi, que tindrà lloc en un acte institucional de lliurament abans de dia 31 de desembre de l’any en curs, moment en què es revelarà el nom dels autors i obres guanyadors en cadascuna de les categories.